امور رفاهی وکلای دادگستری

1111

دغدغه ها و نیازهای رفاهی یکی از مواردی است که در حوزه فعالیت کانون وکلای دادگستری مغفول مانده و یا به درستی مورد توجه قرار نگرفته است که همیشه در مطالبات جامعه وکلا مطرح شده است.
علیرغم شعارهای مختلفی که در این حوزه مطرح میگردید ولیکن در بسیاری موارد مناقشه برانگیز بوده و بعضا با این استدلال که کانون وکلا مطابق قانون چنین تکلیف و اختیاری ندارد لذا این امور ارتباطی به حوزه عملکرد کانون نداشته موضوع مطروحه را مردود دانسته اند ، اما خوشبختانه چنین نماند و در این دوره چراغ موضوع رفاهی وکلا روشن شده و اگر با درایت اداره شود نتایج موثری خواهد داشت.

با آغاز فعالیت هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با همت یکی از اعضای محترم هیات مدیره ،‌جناب آقای دکتر سمامی، موضوع تاسیس کمیسیون رفاه مطرح می گردد و با درایت به حق هیات مدیره کانون به تصویب می رسد. کمیسیون رفاه پس از تاسیس و انتخاب اعضا به فوریت و جدیت آغاز به کار کرده و ابتدا با شناسایی نیازهای جامعه وکالت برنامه های گوناگونی را در دستور کار قرار داده که از جمله آنها مذاکره با هتل های مختلف به منظور ایجاد تسهیلات و تخفیف برای بهره برداری وکلا ،‌هماهنگی و پیگیری جهت اعطای تخفیف در مجموعه های ورزشی و مذاکره با بانک های مختلف جهت اعطای تسهیلات بانکی با شرایط ویژه برای وکلا،  پیگیری جهت استقرار میز اختصاصی  برای وکلا در محاکم ، مذاکره  با شرکت های مختلف  بیمه برای برقراری  شرایط بیمه ای ویژه به نفع وکلا ، مذاکره  با شرکت های لیزینگ خرید خودرو به نفع جامعه وکلا  ،می باشد.

اما با تمام این وقایع نو و پیگیریهای موضوع کفایت فایده ندارد چرا که از سویی حمایت همه جانبه هیات مدیره کانون را می طلبد و از طرف دیگر همیاری جامعه وکالت ضرورت دارد تا اقدامات و پیگیریها کمیسیون رفاه به فوریت به تصویب هیات مدیره برسد و وکلای محترم دادگستری با اظهار نظر و اعلام نیازهای ضروری اگر کمک و یاری در توان دارند دریغ ننمایند.

به نظر می رسد ضرورت تقسیم کار در راس هرم کانون در حوزه های مختلف کاملا محسوس است به عبارتی ۱۸ عضو هیات مدیره می بایست بطور مجزا عهده دارد موارد مختلف نیازهای کانون و وکلا شوند، چرا که با افزایش تعداد وکلا و تشدید مطالبات ایشان دیگر نمی توان مقید به قانون قدیمی بود و صرفا در حیطه آن گام برداشته شود. ساختار سازمانی کانون وکلای دادگستری به نحوی است که اختیارات اجرایی امور به ندرت و موردی به بدنه کانون و کمیسیون ها محول می شود که این خود یک نقیصه مهم محسوب می شود ،‌از طرفی مجموع اعضای هیات مدیره الزاما بایستی به نحوی وارد عملیات و اجرای امور شوند ،‌هرچند هیات رئیسه محترم امور کانون را عهده دارد هستند و وقت خود را در کانون صرف می نمایند وبه نوعی اجرای برخی موارد را عهده دار هستند، ولیکن می طلبد سایر اعضای هیات مدیره نیز در مواردی نظیر رفاه وکلا و یا روابط عمومی مداخله و پیگیری اجرایی داشته باشند چه بسا اکثر اعضای هیات مدیره ارتباطات گسترده ای در زمینه های مختلف داشته باشند، که دارند، پس ضرورت دارد تا از این پتانسیل به نفع وکلا استفاده نمایند .

حجم کارهای مهم واجرایی کانون وکلا به قدری زیاد است که همگی آنها قابل پیگیری توسط هیات رئیسه محترم نیست لذا در برخی موارد می بایست اجرای موضوعات تفویض اختیار شود و اقدامات کمیسیونها به دست انداز های بروکراسی اداری برخورد نکند، از اینرو اصلح است امضا برخی توافقات بویژه در زمینه رفاهی که هیچ تعهدی برای کانون ندارد و صرفا تحت قالب یک قرارداد گروهی موجبات برقراری تسهیلاتی برای وکلا فراهم می شود،به یکی از اعضای محترم هیات مدیره تفوض شود و به طریق اولی نماینده هیات مدیره در هر کمیسیون بهترین گزینه برای این امر است. در مدت کوتاه فعالیت کمیسیون رفاه مواردی از اقدامات و پیگیریهای موثر پس از تصویب در کمیسیون جهت اطلاع رسانی به وکلا به هیات محترم رئیسه گزارش شده اما به علت همان موارد صدرالاشاره و مشغله بسیار متاسفانه پس از گذشت مدت طولانی اطلاع رسانی شده است، از اینرو ضرورت دارد به منظور تسریع بررسی مصوبات کمیسیون و اجرای آن ساز و کاری مشخص و نظام مندی توسط هیات مدیره کانون وکلا تبیین شود تا اولا فعالیتهای اعضای کمیسیون به نتیجه برسد و وکلا بهره مند شوند ثانیا موجبات دلسردی از خدمت فراهم نشود .

امید است در آینده، هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به این مهم عنایت داشته باشند و برای عملیاتی شدن بسیاری از موضوعات و مصوبات نه تنها کمیسیون رفاه بلکه تمام کمیسیون ها تمهیداتی بیاندیشند.

محمد شیوایی وکیل دادگستری

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا