خبر شبانگاهی شبکه ۱ سیما ساعت ۲۱ جمعه ٢۶ اردیبهشت ماه ٩٩

گزارشى در خصوص سامانه الکترونیک قراردادهاى وکالت و حق الوکاله ، صرفا انعکاس جهات مثبت و عدم پخش نظرات انتقادى در خصوص سامانه از سوى وکیل محمد شیوایى

 

درباره نویسنده

رفتن به بالا