اهمیت انتخابات کانون وکلاى دادگسترى مرکز

بدون تردید انتخاب باید با شناخت دقیق و تطبیق رفتار و عملکرد ایضا توجه به   سوابق    کاندیداها

باشد  آنهم بدون چشم پوشى از   واقعیات و قطعا تمام   همکاران  محترم ،   آزاد  هستند   در  تعرفه اشخاص موردنظر  و انتخاب ایشان ولیکن ضرورت داردبه شاخصه هاى مهم در انتخاب کاندیداها نیز   فارغ از جناح بندى نگاهى عمیق  داشته   باشیم  ، آرى لازم است ؛نام کاندیداى  موردنظر را با لیست وکلاى تبصره ماده ۴٨ تطبیق دهیم که مبادخداى ناکرده درآن لیست دیده شوند …چنان نباشند که خط فکرى  خاص یا گرایشات غیر مستقل راترجیح دهند و از شعارهایاامکان تعامل ایشان بوى معامله جاى تعامل متبادرشود …بى تردید  همگان  خوب هستند اما  هر  انسان خوبى  مدیر خوب  نخواهد بود …شعارهاى بزرگ و آنچنانى را  عنایت   بیشتر داشته باشیم، گفته  شودمدیران در دوره  مدیریت نباید کار حرفه اى وکالت کنند تامل برانگیز  است چراکه  با  کدام  قانون  و مجوز تحقق چنین امرى که مغایر ذات حرفه وکالت است  امکانپذیرخواهد بود !…اگر گفته  شد برخورد  جدى  با   موسسات حقوقى  غیر مجاز  یا  با  مدیریت غیر  وکیل   لازم است ،باید دید در عمل چنین کرده اند یا خیر و یا حتى خود  نیز  همکارى  هم  داشتند ….  تبلیغات چشمگیر ،  هنرى است غیر قابل انکار  اما  بدانیم به عمل کاربرآید …سخنان تبلیغاتى را   با سبقه و توان و تجربه گوینده مطابقت خواهیم داد چراکه خوش سخنى و وعده  پراکنى ، هنرى است جذاب اما دردى از مدیریت نهاد وکالت  دوا  نمى کند … و امابدانیم  دانش صنفى مدیران گوهرارزشمندى است که   باید توجه ویژه شود…   تحقیق خواهیم کرد …   بیشتر خواهیم  گفت …     حضور باشکوه درانتخابات پنجم تیرماه براى نهاد  وکالت  حیاتى است … همه حضور خواهیم داشت …

درباره نویسنده

رفتن به بالا