خبر ٢١ شبکه یک سیما ۹۹/۴/۲۹

اعاده دادرسى در مورد سه محکوم به اعدام و توضیحات مختصر وکیل محمد شیوایى در خصوص مبناى اعاده دادرسى

 

درباره نویسنده

رفتن به بالا