آرشیو نویسنده: نویسنده

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود

مرجع تصویب: هیئت عمومی دیوانعالی کشور شماره ویژه نامه: ۷۴۳          چهارشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۳     سال هفتاد شماره ...

متن کامل »
رفتن به بالا