آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۴

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه های ۸۰ – ۸۱ – ۸۲ – ۸۳ – ۸۴ و ۸۵ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به تاریخ های ۱۹/۱۲/۹۳ ، ۲۴/۱۲/۹۳ ، ۱۶/۰۱/۹۴ ، ۱۸/۰۱/۹۴ ، ۲۳/۰۱/۹۴ و ۲۵/۰۱/۹۴

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه های ۸۰ – ۸۱ – ۸۲ – ۸۳ – ۸۴ و ۸۵ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به تاریخ های ۱۹/۱۲/۹۳ ، ۲۴/۱۲/۹۳ ، ۱۶/۰۱/۹۴ ، ۱۸/۰۱/۹۴ ، ۲۳/۰۱/۹۴ و ۲۵/۰۱/۹۴

شروع جلسه : ساعت ۹/۳۵         پایان جلسه : ساعت ۱۳/۴۰ غایبین : آقایاننجفی توانا-مصباح- کاکاافشار-کریمی- خانم ضرابی (سفر زیارتی) جلسه ...

متن کامل »

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا در گفت‌وگو با فارس: ارتکاب جرایم درجه ۶ توسط وکلا زمینه‌ساز ابطال پروانه وکالتشان است

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا در گفت‌وگو با فارس: ارتکاب جرایم درجه ۶ توسط وکلا زمینه‌ساز ابطال پروانه وکالتشان است

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا گفت: ارتکاب جرایم درجه ۶ توسط وکلا می‌تواند با تشخیص دادگاه عامل ابطال پروانه وکالت ...

متن کامل »
رفتن به بالا