برگزاری ۴دوره تخصصی در کانون وکلا/ صدور ۱۳۰ پروانه وکالت

najafi tavana

رئیس کانون وکلا گفت: پس از انتخابات هیئت رئیسه، کمیسیون کارآموزی و کمیته الف موفق به صدور ۱۳۰۰ پروانه وکالت، به۹۰هزار از شهروندان مشاوره رایگان ارائه شد که ۵۰۰نفر از وکلا در این مراکز حضور داشتند و همچنین ۳هزارو ۵۰۰ وکیل در کمیته امداد مشغول به کار بودند.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، «علی نجفی توانا» در ۶۲ شصت و دومین سالروز استقلال کانون وکلا که شامگاه پنجشبه ۷ اسفند برگزار شد گفت: امروز ۶۲ سال از فعالیت منجر به اخذ استقلال می گذرد که این روز تایید استقلال نهادی است که وجودش برای عدالت قضایی ملت و کشور ضروری است.
 
وی ادامه داد: این روز ثمره ده‌ها سال مجاهدت و پیگیری بی دریغ افرادی است که با شناخت فلسفه وکالت لزوم استقلال این تشکیلات صنفی از ارکان حکومت و هوشمندی نشانه مردم دوستی، میهن دوستی و حق گرایی است.

رئیس کانون وکلا افزود: ثمرات امروز موجب شناخت حق دفاع در راستای تامین حقوق مردم، دادرسی عادلانه و دفاع از حق و قانون است.
 
نجفی توانا تصریج کرد: واگذاری این رسالت به عنوان امانت از طرف جامعه به وکیل وظیفه او را سنگین خواهد کرد و تجمل این بار جز مسلط شدن به قابلیت‌ها و ویژگی‌های شخصی و حرفه‌ای ممکن نیست.

وی اظهار داشت: بی جهت نیست که وکیل دادگستری شرف خود را در سوگند حرفه‌ای از ابتدای شروع به کار وکالت وسیله رعایت قانون و درست کاری قرار می‌دهد تا بدون اثر پذیری از اغراض شخصی و سیاسی وظیفه خود را انجام دهد.
 
رئیس کانون وکلا ادامه داد: وکلا راهنمای تخصصی و دفاعی مردم و جامعه هستند و نهاد مربوط به آنها بازتاب اندیشه مردم سالاری است.

نجفی توانا گفت: انعکاس سیاست عدم تمرکز، واگذاری تصدی گری و پایدار کردن حضور نهادهای مدنی در عرصه‌های مختلف جامعه از جمله راه‌های کسب مشارکت مردمی به شمار می‌رود.

وی افزود: وکالت به عنوان یک حرفه در طول تاریخ بشر وجود داشته و متصدیان آن افرادی بودند که از قدرت و هوشمندی و درایت ویژه‌ای برخوردار بودند اما به عنوان نهاد مستقل و غیر وابسته به حاکمیت و البته در عین حال با نظارت قانونی نهادهای رسمی برآیند مجاهدت اندیشمندان و مردم دوستی است که از آغاز عصر روشنگری در مسیر نهادی کردن قانون گرایی تلاش مستمر داشته و تا ثبت اصول مربوط به آن در اسناد بین‌المللی و حقوق بشری از پای ننشسته است.

رئیس کانون وکلا تصریح کرد: در راستای چنین تحرک مدنی بود که  در ایران مردم عدالت جو در ضمن فعالیت‌های سیاسی در ضمیر سیاسی خود عدالت را جستجو  می‌کردند و در این مسیر با استقرار حکومت مشروطه و ایجاد نهاد عدلیع تا حاکمیت قانون و حکومت مردم بر مردم از پای ننشستند.
 
نجفی توانا گفت: بالاخره انگه پس از نیم قرن پیگیری و کوشش ضمن تسهیل موجودیت قانونی نهاد وکالت، کانون وکلا را به عنوان نهاد مستقل به رسمیت داشت.

وی ادامه داد: قابلیت حفظ چنین یادمانی ممن نیست مگر آنکه بسترهای داخلی و بیرونی آن فراهم شود.
 
رئیس کانون وکلا گفت: اندکی توجه به وظایف وکیل دادگستری مثل دفاع از موکل قانون و عدالت قضایی سنگینی بار حرفه‌ای اجتماعی وکلا را کاملا متجلی می‌کند.

نجفی توانا افزود: طبیعی است برای ایفای نقش برای رسیدن به این اهداف وکیل باید از لحاظ شخصیتی اولا قابلیت علمی قابل قبولی در حد استاندارد داشته باشد و ثانیا توانمندی ذهنی و شخصیت حرفه‌ای داشته و ثالثا ضمن پیروی از نظم، برای دیگران الگو تلقی شود.

وی اظهار کرد: از لحاظ عوامل بیرونی اجرای بخش محوری ممکن نیست مگر آنکه امنیت حرفه ای وکیل در حین دفاع و پس از آن تضمین شودچرا که وکیلی که احساس امنیت نکند هیچ گاه نمی تواند از حقوق جامعه، مردم و موکل خود دفاع کند.

رئیس کانون وکلا گفت: از دیگر ویژگی‌های مهم و اساسی استقلال وکیل و نهاد وکالت است، استقلال یعنی عدم وابستگی به قوای حاکم است زیرا در یک حکومت مردم سالار نهادهای مدنی در راستای سیاست عدم تمرکز مانند بخش خصوصی می‌بایست به صورت مستقل و خودگردان عمل کند و فقط برای نظارت عالیه و حاکمیتی از باب رعایت الزامات حقوقی کشور با قوای حاکمیت ارتباط داشته باشد، البته این امر به معنای عدم تعامل نیست.

وی افزود: وکیل مجبور است برای دفاع از موکل، اجرای قانون و انجام ماموریت خطیر که به عنوان امانت دفای در اختیار اوست تحت امر هیچ نهاد و حاکمیتی نباشد.

رئیس کانون وکلا ادامه داد: وکیل دادگستری از خدا و الزامات حرفه‌ای تاثیر می‌پذیرد و خوشبختانه این امر نه تنها در اسناد بین‌المللی بلکه در مقررات داخلی ما تجلی عامرانه و معنا داری دارد.

وی بیان داشت: ما استقلال را بی معنی تعبیر نمی کنیم که وکیل باید فاقد هرگونه ارتباطی با ارگان‌های رسمی و حاکمیتی باشد بلکه صول رعایت و تضمین استقلال نهاد وکال در دفاع از وظایف ذاتی حاکمیت در تمام کشورهای جهان از جمله کشور خود می‌دانیم و به همین دلیل است که نهادهای عمومی و حاکمیتی در تمام کشورها به عنوان اصلی ترین پشتیبان تلقی می‌شوند و به این حمایت افتخار می‌کنند.
 
رئیس کانون وکلا ادامه داد: یکی از مهم ترین لوازم و سازوکارها برای تامین حقوق ملت استقرار نظام قضایی مقتدرانه، دادرسی عادلانه و ایجاد امکان استفاده از وکیل مستقل و نهاد مدنی وکالت است.

نجفی توانا گفت: باید انتظار داشته باشیم قوای سه گانه کشور در تقویت این نهاد دیرپای مدنی از تمام ظرفبت‌های خود استفاده کنند.
 
وی افزود: زیرا اگر در یک جامعه وکیل مستقل آن گونه که شایسته است وجود نداشته باشد هیچ گاه استقرار عدالت قضایی و در نتیجه عدالت اجتماعی برای مبارزه با مظاهری مانند قانون گریزی، رانت خواری و فساد اداری ممکن نخواهد بود.
 
رئیس کانون وکلا با اشاره به لایحه جامع وکالت تصریح کرد: خوشبختانه در ارتباط با این لایحه با نوعی واقع بینی و نگاه حمایتی ای از ظرف بخش مهمی از نهادهای عمومی از جمله رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و هیئت دولت مواجه شده ایم.

نجفی توانا گفت: وکلا نگهبانان حقوق اساسی مردم و یاور نظام قضایی برای اجرای عدالت هستند و صدای وکیل صدای واحد عدالت و نقش وی نقش غیر قابل جایگزین تلقی می شود.
وی اظهار داشت: باشناخت از چنین وظایف خطیری است که ما امروز را جشن گرفته ایم و می گوییم باید “کار وکلا را به وکل واگذارید”.

رئیس کانون وکلا گفت: از مهم ترین تکالیف کانون وکلا اجرای قانون و اجتناب از خطاهایی است که ممکن است بهانه به دست مخالفان و معارضان استقلال نهاد وکالت دهد.

نجفی توانا ادامه داد: متاسفانه در رسیدن به وضع مطلوب در حرفه وکالت و کانون وکلا چالش های قابل توجهی از جمله عدم توجه به تخصص گرایی در کار وکالت، فردگرایی، عدم توسعه کار جمعی وکالت و در نتیجه انجام اشتباهات فاهش در فرایند حرفه ای و عدم آشنایی کافی در فناوری های نوین وکالت، به گونه ای که باید گفت ما با بسیاری از کشورها فاصله داریم، وجود دارد.
 
وی افزود: عدم مشارکت وکلا در انتخابات اداره کانون از دیگر مشکلات پیش روی ماست اما انچه که مربوط به کانون وکلا است عدم وجود تعامل کافی بین نهادهای دولتی و کانون وکلا است.

رئیس کانون وکلا اظهار داشت: آنچه که مربوط به نهادهای عمومی  و رسمی است، گروه گرایی و جناح گرایی در زمان انتخابات ، عدم استفاده از وکلا در امر تقنین مربوط به دانش قضایی، عدم استفاده از وکلای مجرب در نهادهای عمومی، عدم تضمین امنیت وکیل در دفاع از موکل، ایجاد ذهنیت منفی نسبت به وکیل در مردم، عدم درک درست ازوکیل و جایگاه کانون وکلا در روابط  زندگی اجتماعی و نبود فرهنگ استفاده از وکیل از حمله این مشکلات تلقی می شود.

نجفی توانا در رابطه با گزارش عملکرد هیئت مدیره کانون وکلا گفت: کانون به وسیله کمیسیون های مختلف از جمله دادگاهها، دادسراها و اداره محافظت اداره می شود.

وی ادامه داد: در چندماه گدشته پس از انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون کارآموزی و کمیته الف موفق به صدور ۱۳۰۰ پروانه وکالت، به۹۰هزار از شهروندان مشاوره رایگان ارائه شد که ۵۰۰نفر از وکلا در این مراکز حضور داشتند و همچنین ۳هزارو ۵۰۰ وکیل در کمیته امداد مشغول به کار بودند.

رئیس کانون وکلا افزود: دانشکده ما نیز با حضور یکصد هزارو ۲۰۰دانشجو فراین آموزشی را طی می کنند.

نجفی توانا با اشاره به فعالیت های مربوط به لایحه جامع وکالت گفت: برگزاری همایش و انجام مذاکره با اکثر مسئولین قوا  ونهادهای عمومی در نهایت منجر به تییر بخش عمده ای از لایحه پیشنهادی وکالت در دوات و تدوین آن در راستای حفظ استقلال کانون شد.
وی ادامه داد: فعالیت مربوط به لایحه جامع وکالت، برگزاری همایش و انجام مذاکره با اکثر مسئولان قوای سه گانه و نهادهای عمومی، نمایندگان مجلس و در نهایت تغییر بخش عمده ای از لایحه پیشنهادی قوه قضائیه به دولت و تعدیل مواد این لایحه در راستای حفظ استقلال نهاد وکالت و حفظ حقوق اساسی و شهروندی ملت خوشبختانه در آخرین اقدام هیأت حل اختلاف قوا با پذیرش مواضع کانون وکلا که از طرف دولت برای اعلام وصول لایحه مطرح شده بود به نفع کانون اعلام نظر نمود.

نجفی توانا گفت: در نتیجه مجلس با اعلام وصول لایحه جامع وکالت فرآیند تصویب را در دستور کار قرار داده است که امیدواریم در ادامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پذیرش نقطه نظرات کانون وکلا نسبت به تتمیم و تکمیل لایحه به گونه ای که استقلال نهاد وکالت را بر اساس استانداردهای بین المللی و داخلی مورد پذیرش قرار دهد در قالب یک قانون جامع مورد تصویب قرار دهند.
 
رئیس کانون وکلا با اشاره به  تعامل با قوای سه گانه اظهار داشت: در مسیر تسهیل انجام وظایف حرفه ای و تعدیل مشکلات موجود در بحث ثبت شکواییه و دادخواست، استفاده از فن آوری  و همچنین موضوع مالیات ها و مشکلات موجود در اداره ثبت شرکت ها، مذاکرات مفصلی با معاونان محترم قوه قضائیه و مدیران ارشد آن ادارات به عمل آمد و در نتیجه با تشکیل کمیته ها و امضای تفاهم نامه ها سعی در رفع مشکلات گردیده است که نتایج آن به تدریج به دست خواهد آمد. در این مورد حتی با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری دستور موقت دایر بر ابطال بخشنامه مربوط به ارائه اظهارنامه فصلی مالیاتی را باید مورد اشاره قرار داد.
 
وی با اشاره به  ارتقای وبسایت کانون  افزود: سایت کانون وکلا از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده خوشبختانه با فعالیت همکاران و جلب نظر اهل فن این وبسایت از لحاظ اطلاع رسانی در حد قابل قبولی قرار گرفته است که البته هنوز مطلوب نیست که در جهت تقویت بیشتر آن اقدام خواهد شد.
 
رئیس کانون وکلا با اشاره با بازرسی وکلا  تصریح کرد: مسأله بازرسی و کیفیت انجام آن موجب ایراد و اعتراض و آزردگی خاطر همکاران در طول سالیان گذشته شده بود متأسفانه عدم ارائه توجیهات و عدم برقراری گفتمان لازم استمرار این وضع را در این سال ها به دنبال داشت که خوشبختانه با انجام مذاکره با مسئولان محترم ذیربط در نهایت مقرر شد به زودی با ایجاد ورودی مستقل و مناسب این شکل به تدریج رفع شود که البته انتظار داریم که همکاران محترم در این زمینه برای تقویت اعتبار وکالت و وکیل همکاری لازم را داشته باشند.
 
نجفی توانا گفت: به روز رسانی صدور پروانه کارآموزی و وکالت با بازنگری در ساختار مربوط از جمله ایجاد کمیته صدور و کمیته مستقل اختبار در حال انجام است.
 
وی با اشاره به  اقداماتی که برای نخستین بار اجرا شده است، افزود: از جمله این اقدامات تشکیل اتاق فکر است که با توجه به اینکه کانون وکلا متعلق به تمام وکلا می باشد بنابراین در اداره آن قطع نظر از دیدگاه های افراد فعال در انتخابات و در تبعیت از عقل سلیم و خرد جمعی، به عنوان یک اصل منطقی، ضرورت دارد که از تمام سلایق، حتی سلایق در تعارض با یکدیگر در اداره کانون استفاده شود به همین منظور برای اولین بار اتاق فکر در کانون وکلا تشکیل شد و تعدادی از معمرین و فعالان در این عرصه دعوت به همکاری شدند و مشکلات مهم جامعه وکالت به ویژه لایحه جامع وکالت مورد بررسی قرار گرفت و این فعالیت جمعی ادامه خواهد داشت.
 

رئیس کانون وکلا اامه داد: کانون وکلا با وصف تعداد اعضا آن متأسفانه از لحاظ اداری به صورت سنتی با استفاده از همکاران اداری اداره می شد. تفکر مربوط به روزآمد کردن نظام اداری و نظام مند کردن ساختار کانون از سال ها قبل مطرح بود ولی به علت مشکلات، امکان تغییر این ساختار سنتی فراهم نمی شد. خوشبختانه در این دوره، هیأت مدیره با قاطعیت و صرف وقت و با اجرا طرح طبقه بندی مشاغل ساختار جدید کانون را به مرحله عمل و اجرا درآورد و جای خوشحالی است که در ساختار جدید امکان اجرای اصول نظام اداری بر اساس مقررات کشوری و استانداردهای به وجود آمده است. قطعاً وصول به وضع مطلوب نیاز به ارزیابی و رفع اشکالات اجرایی طرح دارد.
 
نجفی توانا با اشاره به  شفاف سازی در امور مالی افزود: برای روشن شدن وضعیت گردش مالی و مستندات، با جلب نظر مؤسسه حسابرسی، حساب های کانون مورد کارشناسی قرار گرفته است.
 
نجفی توانا با اشاره به تصویب برنامه بودجه اظهار داشت:  کانون وکلا با وجود زحمات مدیران محترم تا به امروز بدون ترسیم نموداری از طرح ها و تصویب آن یا پیش بینی بودجه و درآمد اداره شده است در این دوره اعضای هیأت مدیره با استفاده از چند تن کارشناس خبره مبادرت به جمع آوری اطلاعات، طراحی و برنامه ریزی در این زمینه ها نمود و خوشبختانه نخستین بودجه هزینه ای متضمن پیش بینی درآمدها و هزینه ها به تصویب رسید که تا پایان امسال برآوردها نشانه ای از تعادل در هزینه و بودجه مربوط دارد. حسن این اقدام برنامه محوری در صرف هزینه ها و ترسیم نمودار درستی از نظام مالی آینده در کانون خواهد بود.
 

وی ادامه داد: کانون وکلای دادگستری به کمک دانشکده کانون و با پیش بینی موضوعات حقوقی مهم، ۴ دوره آموزش تخصصی برگزار نمود و برای نخستین بار کانون مبادرت به اعطای گواهینامه های آموزش تخصصی نموده است. امیدواریم که این اقدام طلیعه بحث تخصص گرایی در حرفه وکالت باشد.
 
نجفی توانا گفت: ملت بزرگ ایران توان حضور در مراجع تخصصی دنیا را دارد بر این اساس مدیریت کانون ضمن ادامه ارتباط با نهادهای مدنی و کشورهای مطرح در جهت تعمیق این روابط و برای حضور فعال در تصمیم سازی های نهادهای مدنی جهان، تلاش در برقراری روابط با نهادهای مدنی سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه نموده است. عضویت در جوامع منطقه ای، آسیایی، اروپایی از زمره این فعالیت ها ست. که در منطقه با امضای تفاهم نامه به منظور ایجاد اتحادیه کانون های وکلا در جهت اثر گذاری در تصمیم های نهادهای مدنی اقدام شده است.
 
رئیس کانون وکلا افزود: برای امکان اجرای بهینه و به روز وظایف حرفه ای همکاران، با انعقاد قرارداد با مؤسسه ذیصلاح، زمینه صدور کارت هوشمند برای وکلا فراهم شده است. این کار ضمن تسهیل برقراری ارتباط با قوه قضائیه از جهاتی مانند اثبات و احراز هویت و ارتباط با واحدهای مختلف کانون و همکاران می تواند مؤثر باشد. فراموش نکنیم که امروزه در اکثر کشورهای جهان وکلا با استفاده از این فناوری ارتباط مستمری با دنیای صنفی و نهادهای مربوط برقرار نموده اند به طور مثال در فرانسه نزدیک ۵۰ درصد از وکلا از خدمات دفاتر الکترونیکی استفاده می کنند.
 
وی با اشاره به تشکیل هیأت عمومی ۶ ماه اول و تشکیل مرتب جلسات هیأت مدیره و هیأت رئیسه  گفت: تا امروز هفتاد و شش جلسه هیأت مدیره تشکیل شده است و به طور مرتب جلسات هیأت رئیسه به عنوان یک اقدام لازم در کانون برگزار شده است و تشکیل هیأت عمومی در شش ماهه اول سال برای ارائه گزارش از اقدامات هیأت مدیره در نیمه نخست سال جاری بوده است.
 
نجفی توانا با اشاره به  شفاف سازی تصریح کرد:  برای نخستین بار به طور مرتب دستور جلسات هیأت مدیره به اطلاع مردم می رسد و شرح مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره (غیر از آن بخش که مربوط به زندگی خصوصی افراد و حیثیت فردی و خانوادگی همکاران است) از طریق وبسایت به اطلاع عموم وکلا رسیده است و بنا داریم که این روش معقول و منطقی و بدیع را ادامه دهیم.

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا