دستورهفتاد وهفتمین جلسه هیأت مدیره دوره ۲۸

da

روزیکشنبه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ ساعت ۹ صبح

۱- وضعیت کارمندان متقاضی پروانه وکالت از مؤسسات دولتی که خصوصی شده اند.

۲- شرح وظایف کارآموزی

۳- پرونده های صدور

۴-  پرونده های انتقال

کانون وکلای مرکز

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا