دکتر ایرج گلدوزیان در گفت‌وگو با میزان: مجرمان خطرناک قصاص نشوند به کار خود ادامه خواهند داد

2

خبرگزاری میزان: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه مجازات برای حفظ نظم و امنیت در جامعه نیاز است اظهارکرد: کشورهایی که پایبند رعایت دستورات الهی هستند با قصاص نمی‌توانند مخالف کنند و اگر قطعیت در کشف صورت گرفت، قصاص بازدارنده است.

دکتر «ایرج گلدوزیان» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی میزان درباره بازدارندگی مجازات قصاص در ایران بیان کرد: قصاص برای افرادی که شرایط تربیتی آنان بگونه ای است که به جای استفاده از عقل در روابط انسانی از اعمال زور و فشار استفاده می‌کنند، می‌تواند بازدارنده باشد ، زیرا این افراد اگر امیدوار باشند جرم کشف نشود به کارشان ادامه می‌دهند.

وی با بیان اینکه قصاص در مواردی می‌تواند بازدارنده است ، گفت: اگر قطعیت درکشف باشد، قصاص بازدارنده باشد، ولی در کل باید شرایطی فراهم کرد که وقوع جرم کاهش پیدا کند.

استاد علم حقوق جزا  در ادامه افزود: در بعضی از موارد ضرب و جرح منتهی به فوت آگاهانه و با تصمیم قطعی انجام می شود که مستوجب جنایت سنگین است، ولی اگر به طور غیر مستقیم جنایتی صورت گیرد و موجب سلب حیات از کسی شود می توان مصادیق آن را کم کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین در صورتی که زمینه‌های پیشگیری از وقوع قتل عمد فراهم شود، خود به خود از وقوع جرایم مستوجب قصاص کاسته خواهد شد.

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا