کانون وکلای دادگستری مرکز روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۱/۵ تعطیل است

arm (1)

بر اساس مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۱/۵ تعطیل می باشد . لذا خواهشمند است ضمن خودداری از مراجعه به کانون ، کلیه مراجعات خود را قبلا طوری تنظیم فرمایید که تعطیلی کانون وقفه ای در انجام امور ایجاد نکند .

 

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا