وضعیت حضوروغیاب اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در سال اول دوره ۲۸ از جلسه اول تا جلسه ۸۵

arm (1)

احترماًدراجرای مواد ۱۱ و ۱۲آئین نامه تقسیم کار و وظایف هیأت رئیسه بدینوسیله وضعیت حضوروغیاب همکاران محترم عضو را در سال اول دوره ۲۸ از جلسه اول تا جلسه ۸۵ (شامل ۳۰/۱/۹۳ تا ۲۵/۱/۹۴) به شرح زیرتقدیم میدارم. …

 

 

 

ریاست محترم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

احترماًدراجرای مواد ۱۱ و ۱۲آئین نامه تقسیم کار و وظایف هیأت رئیسه بدینوسیله وضعیت حضوروغیاب همکاران محترم عضو را در سال اول دوره ۲۸ از جلسه اول تا جلسه ۸۵ (شامل ۳۰/۱/۹۳ تا ۲۵/۱/۹۴)به شرح زیرتقدیم میدارم.        

ü     لازم به ذکراست که این غیبتهاصرفا ًشامل جلساتی که از ابتدا تا انتها عضو محترم در جلسه حضورنداشته اند می باشد و لذا جلساتی که باتأخیر یا تعجیل ورود و خروج بوده درگزارش محسوب نگردیده است.

ü     همچنین جدولی ضمیمه است که در کنار اسامی، معاذیر غیبت به صورتی که از سوی همکاران اعلام شده ذکر شده است.

ü     ریاست محترم کانون در خصوص اینکه غیبت ها غیرموجه بوده و یا به دلایل مختلف اعلامی ازقبیل معالجه ، جلسات محاکمه ، سفر ،  فوت بستگان وامثالهم موجه بوده است اظهارنظر خواهد فرمود.

لازم به ذکر است همکاران محترم که هم زمان با جلسات درمأموریت بوده اند در این گزارش به عنوان غایب محسوب نشده اند.

محمدرضاکامیار- منشی هیأت مدیره- ۳۰/۰۱/۹۴

 

شماره

نام و نام خانودگی

تعداد جلسات غیبت

شرح جلسات غایب

۱

نجفی توانا

۲

۲۳-۲۴

۲

مصباح

۶

۳۰-۳۱-۳۲-۶۳-۸۰-۸۱

۳

محمدنبی

۴

۲۹-۳۰-۶۸-۶۹

۴

جندقی

۴۸

۷-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۱-۲۳-۲۴-۲۹-۳۰-۳۳-۳۴-

۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۸-

۵۱-۵۲-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۳-۶۵-۶۷-۶۸-

۶۹-۷۰-۷۲-۷۴-۷۶-۷۷-۷۹-۸۱-۸۳-۸۴-۸۵

۵

فرض پور

۱۹

۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-

۵۸-۷۱-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۸۴-۸۵

۶

دیوسالار

۱۰

۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۴-۲۶-۲۷-۳۳-۶۷-۷۲

۷

کریمی

۵۸

۵-۷-۹-۱۰-۱۳-۱۴-۱۶-۱۷-۲۰-۲۱-۲۴-۲۷-۲۸-۳۱-۳۳-۳۴-

۳۷-۳۸-۳۹-۴۱-۴۴-۴۳-۴۷-۴۸-۵۰-۵۱-۵۲-۵۴-۵۵-۵۶-

۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۱-۷۲-

۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵

۸

مالکی

۸

۳۷-۴۱-۴۴-۴۶-۵۱-۵۳-۵۴-۵۶

۹

شهبازی نیا

۲۶

۶-۱۱-۱۶-۲۱-۲۳-۳۵-۳۷-۳۸-۴۲-۴۳-۴۴-۴۷-۵۰-۵۲-

۵۴-۵۸-۶۰-۶۱-۶۴-۶۶-۶۸-۶۹-۷۴-۷۶-۷۸-۸۳

۱۰

امینی

۲

۱۰-۳۱

۱۱

سمامی

۵

                                               ۲۲-۳۲-۳۳-۶۳-۶۴

۱۲

کامیار

۰

 

۱۳

حامدتوسلی

۰

 

۱۴

احمدی لاکلایه

۱۴

۴-۱۱-۱۵-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۳۱-۳۵-۴۱-۴۶-۵۷-۵۹-۷۹

۱۵

سردارزاده

۸

۴-۱۹-۳۱-۳۵-۵۷-۶۲-۷۸-۸۴

۱۶

کاکاافشار

۱۷

۲۰-۲۵-۲۶-۲۷-۳۲-۳۵-۴۱-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۵۵-۵۹-۶۶-۷۱-۸۰

۱۷

علیزاده طباطبایی

۱۱

۲۲-۲۴-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۶-۴۲-۵۴-۵۷-۸۱

۱۸

ضرابی

۱۴

۹-۱۴-۳۱-۳۴-۳۵-۳۹-۴۰-۴۲-۴۴-۷۶-۷۹-۸۰-۸۴-۸۵

 

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا