نتیجه انتخابات هیات رییسه کانون کانون وکلای دادگستری مرکز

 

 

arm (1)

جناب آقای فرض پور از کاندیداتوری ریاست انصراف دادند.

کاندیدای ریاست:

دکتر نجفی توانا، منتخب دکتر نجفی توانا با ۹ رای

کاندیدای نواب رییس:

جناب آقای مصباح (با اصرار اعضای هیات مدیره)

 

جناب آقای دکتر محمد نبی( منتخبین)


جناب آقای مصباح با ۱۰ رای ، جناب آقای دکتر محمد نبی با ۱۰ رای

 

کاندیداهای بازرسی :دکتر امینی ، دکتر سمامی، دکتر کامیار،

 

منتخبین: دکتر امینی با ۹ رای  ،  دکتر سمامی با ۹ رای

آقای دکتر کامیار به عنوان منشی با ۸ رای انتخاب شدند.

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا