گزارشی از نشست سالانه کانون وکلای مادرید

najafi tavana

اردیبهشت ماه امسال، علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز در هفتمین نشست سالانه کانون وکلای مادرید شرکت نمود که گزارش این نشست را به استحضار همکاران می رساند:

احتراماً در تعقیب تصمیم مورخ ۱۷/۱۲/۹۳ هیأت مدیره محترم کانون وکلای مرکز دایر بر حضور اینجانب در هفتمین نشست سالانه کانون وکلا مادرید (کشور اسپانیا)، معطوفاً به دعوت رسمی ریاست کانون مربوطه از رئیس کانون وکلای مرکز؛ اینجانب از ۲۲ آوریل (۲ اردیبهشت) به کشور اسپانیا عزیمت و در مورخ  ۲۳آوریل ثبت نام نموده و تا ۲۵ آوریل ( ۵ اردیبهشت)در طول کنفرانس موصوف در جلسات مقرره طی سه روز شرکت نمودم.

در این گردهمایی صنفی و حرفه ای موضوعات علمی مطرح که به مهم ترین آن ها به شرح ذیل اشاره می نماید:

الف) کامپیوتر و فضای مجازی و اثرات آن:

در خصوص فن آوری اطلاعات و ارتباطات -ITC- و تبعات آن-که در صورت عدم عنایت و توجه کافی، به جای آنکه بتواند، به عنوان یک ابزار اجتناب ناپذیر برای زندگی روزمره مفید واقع شود- ما را با شرایطی روبرو خواهد کرد که می تواند مبدل به چنبره هایی از مشکلات لاینحل گردد.

بر این اساس و با توجه به گسترش جرایم سایبری در دنیا اعم از جهان پیشرفته و یا در حال توسعه، ضرورت دارد ضمن مبارزه علمی و مستمر با جرایم اینترنتی و کامپیوتری سعی در تأمین امنیت سایبری داشته باشیم. در خصوص حرفه وکالت در صورت افزایش این جرایم، جامعه وکالت از بعد ارتباط با موکل، امنیت دفاتر و امور جاری دچار مشکل خواهد شد.

ب) مشکلات حرفه وکالت با ظهور اشکال جدید خدمات حقوقی:

در سال های اخیر، با رشد و استحاله شرایط وکالت و تأثیر توسعه و ضابطه مندی سرمایه داری، ایجاد دفاتر تجاری و مؤسسات دفاعی در اکثر کشورهای جهان وکالت با چالش های پیچیده ای روبرو شده است.

طبیعتاً این موضوع موجد معضلات جدیدی برای حرفه وکالت خواهد شد. از یک جهت چگونگی یافت اشکال جدید توسعه اقتصادی و افزایش پایدار برای ورود به رقابت موفقیت آمیز در بازار بی رحم خدمات حقوقی و از طرف دیگر تعریف خطوط قرمز عناوین حرفه ای در یک بازار پرتضاد که در آن حق محوری دفاع مورد معاوضه قرار می گیردبدون آنکه بتوان آن را فروخت و یا خریداری نمود.

در کنار موارد پیش گفته، جهانی شدن بازار خدمات حقوقی و اثرپذیری از تحول فناوری، توسعه چشمگیر مؤسسات صنفی و حرفه ای که موجب برنامه محوری و رشد فزاینده فعالیت ها شده است و برنامه ریزی اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن ها در فضای سایبری موجب شده که در موارد خاص این مؤسسات بدون آنکه مجوز وکالت داشته باشند به ارائه خدمات حقوقی همت می گمارند.

ج) روش های جایگزین حل اختلاف:

از دیگر مسائل مورد بحث بود. با توجه به مشکلات موجود در مراجع قضایی، هزینه های مرتبط، ضرورت صرف وقت ازدیاد اختلاف، افزایش سریع جمعیت و کوشش برای یافتن راه حل اختلافات معمولی یک جامعه با روش هایی مانند قضازدایی و غیره- در عین حال متنوع و جهان شمول- می تواند زمینه ساز تحرک علمی برای پیدایش راه حل های متفاوت باشد.

در این رابطه میزگردی برای تعاطی افکار و انتقال تجارب تشکیل گردید و در عین حال با توجه به برنامه ریزی در این زمینه فعالیت های مرکز داوری کشورهای لاتین و امریکایی (C.I.A.R) مرکب از ۶۳ صاحب منصب کانون وکلا، اطاق های تجارت و مؤسسات مالی، و با حضور ۱۸ کشور منطقه امریکای جنوبی به اطلاع اعضا رسید.

این اقدامات نتیجه فعالیت و حمایت های اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای مختلف به ویژه اتحادیه لاتین و امریکایی گروه کانون های وکلا (UIBA) بوده است. البته کمک های فدراسیون کانون های وکلا آرژانتین کنفدراسیون ملی صنایع برزیل، شورای ملی مؤسسات خصوصی کشور پاناما و اطاق ملی تجارت و خدمات اروگوئه مؤثر بوده است.

همکاری مؤسسات عمومی و خصوصی مثال قابل توجهی برای پیشبرد تمدن به سوی عدالت و تعالی بشریت در جهان است.

به هر کیفیت تمام این فعالیت های برای نهادینه کردن مشارکت جامعه در قضازدایی و جایگزین کردن راه حل های جدیدی برای حل اختلاف به جای استفاده از مؤسسات قضایی سنتی است.

د) دنیای تجارت و حقوق بشر:

چهارمین میزگرد در رابطه با یکی از محورهای مهم حرفه وکالت به ویژه برای صنف جهانی وکلا، یعنی حقوق بشر برگزار گردید. این نشست به منظور تحلیل و شناسایی نکات تعادل، بین نگرانی سازمانی و اعطا و اعمال و ایضاً دفاع از حقوق بشر تدارک دیده شد. دغدغه حقوق بشر مایه نگرانی مشروع تمام آحاد جامعه می باشد، زیرا بدون وجود آن رشد اقتصادی، توسعه سطح زندگی، آزادی و مردم سالاری قابل تصور نیست.

این امر زمانی مهم و قابل تأمل به نظر می رسد که امروزه به عنوان نقطه محوری چالش در جهان در اموری مانند تجارت و فعالیت های اقتصادی مرتبط به حقوق بشر تلقی می گردد. کار اطفال، بهره کشی از کارگران به ویژه زنان، قاچاق انسان، فقدان آزادی اساسی و حمایت از حقوق مربوط به کارهای فصلی، بیکاری و تعرضات فیزیکی، ناتوانی و سوء تغذیه نوع بشر و هم چنین مهاجرت به دلیل گرسنگی، قاچاق کالا و مواد مخدر توسط مافیا بدون وجود هر نوع نظارتی، ورود روزافزون افراد به کشورهای ثروتمند و در عین حال در معرض خطر مرگ قرار گرفتن مهاجرین از جمله مسائل مورد توجه مدافعین حقوق بشر است.

در یک جهان پر از دغدغه که در آن جامعه جهانی نمی تواند نسبت به حقوق نوع خود بی تفاوت باشد و طبیعتاً در این بین وکلا در مقام دفاع از افراد ناتوان و آسیب پذیر- به ویژه در زمانی که از امکانات مالی خارج از کشور خود بهره ای ندارند-، می توانند نقش بسیار مهمی را ایفا نمایند. به این دلایل مرکز جهانی صنف وکلا در رابطه با قوانینی که به طریقی از طروق برای برخورداری از حقوق بشر موانع ایجاد می کنند، مانند قانون اخراج مهاجرین از کشور، دارای دغدغه فراوان می باشد.

در مورد حقوق بشر و حقوق اساسی مسایل مربوط به حق محوری دفاع و آزادی عمومی مورد توجه قرار دارد. روش ها و قوانینی که این حقوق را محدود می کنند به شدت مورد نقد می باشند.

از جمله مطالب جالب توجه در این نشست اعلام خبر مربوط به الغاء بخشی از قانون مربوط به پرداخت هزینه دادرسی در کشور اسپانیا می باشد که طی آن افراد حقیقی بدون پرداخت هزینه دادرسی می توانند به مراجع قضایی دسترسی داشته باشند.هر چند قانون مذکور در مورد پرداخت هزینه دادرسی برای مؤسسات حقوقی کوچک و اشخاص حقوقی کماکان مورد نقد وکلا بوده که مستمراً سعی در مبارزه برای نسخ آن دارند.

جالب اینکه وکلا اسپانیا نیز در مقابل لایحه قانونی خدمات مربوط به کانون های حرفه ای وکلا، موضع گیری نموده و از اینکه دولت این قانون را، – که می توانست برای استقلال و حق دفاع وکلا محدودیت و مانع ایجاد نماید- از پیمایش فرآیند تقنینی مسترد نموده است، اظهار رضایت          می نمودند.

جامعه وکلا اسپانیا این اقدام را نتیجه فعالیت های صنفی و یک پیروزی برای خود تلقی می نمایند و آزادی و استقلال حق دفاع را ماحصل این فعالیت ها دانسته و موجب مباهات می دانند.

در ضمن در طی این سه روز گفتمان های حرفه ای بین وکلا کشورها و کانون های مختلف برقرار می شد و بدین وسیله تجارت صنفی و حرفه ای مورد تبادل قرار می گرفت.

با استفاده از این فرصت، به همکاران عزیز توصیه می شود که در این گونه نشست های صنفی و حرفه ای که معمولاً غیر سیاسی می باشند، به ویژه در اجلاس سالانه انجمن بین المللی وکلا I.B.A شرکت نمایند تا در جریان آخرین تحولات این حرفه قرار گیرند.

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا