جلسه در خصوص تخصیص شناسه ملی کانونهای وکلای دادگستری مورخ ۹۴/۴/۸

 

e17e4997-d5b3-44df-a682-6980430c2473

جلسه در خصوص تخصیص شناسه ملی به کانونها با حضور جناب آقای حسن زاده و جناب آقای قاسمی از سازمان ثبت و نمایندگان اعزامی کانونها و رئیس جناب آقای بهمن کشاورز و نایب رئیس اسکودا جناب آقای فرهودی نیا در محل اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری تشکیل گردید و جناب آقای دکتر حسن زاده فرایند تشریفات صدور شناسه را با جزئیات تشریح نمودند و به پرسش های حضار پاسخ دادند.

 

 

در نهایت مقرر شد کانونها پیش از پایان هفته جاری نسبت به اخذ شناسه ملی با عملیاتی کردن موارد مربوطه در این جلسه اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرگس کرمی

 

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا