در حاشیه همایش استقال حرفه وکالت و کانو نهای وکلا مطرح شد: اهتمام قوه قضاییه نسبت به گسترش فرهنگ استفاده از وکیل ( روزنامه حمایت) ۹۴/۵/۸

IMG21311375

در حاشیه همایش استقال حرفه وکالت و کانو نهای وکلا مطرح شد:

 

اهتمام قوه قضاییه نسبت به گسترش فرهنگ استفاده از وکیل

 

 

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا