متن مصاحبه دو تن از وکلای دادگستری مرکز در خصوص جلسات هیات مدیره

sakhteman

اینکه چه کسی چه جیزی گفت، جامعه وکالت را دچار ارزیابی پوپولیستی می کند / هیأت مدیره دست حرفه ای های رسانه را باز بگذارد.

دکتر عسکری راد در رابطه با عدم انتشار آزاد اخبار جلسات علنی هیأت مدیره کانون مرکز گفت: اخبار با گزارشات هیأت مدیره یا کمیسیون های داخلی کانون متفاوت است. علاوه بر هیأت مدیره، کمیسیون های متعددی در کانون  وجود دارند که فعالیت داشته و در هر هفته تشکیل جلسه می دهند و در این کمیسیون ها گزارشاتی در خصوص چگونگی اجرای وظایف کانون صورت می گیرد. بنابراین نشر اخبار و اطلاعاتی که جنبه عمومی دارند به نظر بنده صحیح است و باید انجام شود و اطلاع رسانی صورت گیرد ولی در مورد انتشار صورت خلاصه مذاکرات کاملاً مخالف این تصمیم هستم. به این علت که در هیچ سازمانی، مؤسسه خصوصی یا کانونی انتشار صورت گزارشات جلسات داخلی به بیرون مرسوم نیست. برخی از همکاران با مجلس شورای اسلامی مقایسه می کنند. در حالی که این دو متفاوتند. به علاوه انعکاس خلاصه مذاکرات یا مشروح مذاکرات اعضای هیأت مدیره در سایت کانون می تواند بالقوه تبعات منفی در پی داشته باشد و بعضی از موضوعاتی که اصلاً ارتباطی به جامعه ندارد در آنجا منعکس می شود. اولاً با توجه به اینکه اعضا تصور می کنند که حاصل مذاکراتشان به خارج از جلسات هیأت مدیره منعکس می شود، گاهی اوقات ممکن است از ارائه نظرات واقعی خود ، خودداری کنند و بیشتر گرفتار رویکرد پوپولیستی یا عوام فریبانه شوند. ثانیاً طرح بعضی موضوعات در سایت کانون نه به مصلحت خود کانون است و نه به مصلحت خود وکلا. علت هم این است که مخاطبین سایت کانون تنها وکلای دادگستری نیستند بلکه در معرض دید و در دسترس کلیه مخاطبینش در سراسر دنیاست. حال اگر ما مسائل داخلی را که در کانون مطرح می شود را در سایتی که در تمام دنیا دیده می شود منعکس کنیم صرف نظر از اینکه گاهی اوقات می تواند اشتباهاً مطالبی منتشر شود که به ضرر کانون است، گاهاً انتشار مطالبی اصلاً ضرورتی هم ندارد. دلیل این کار را درک نمی کنم. یا مسائلی از این قبیل. اینها در جلسات هیأت مدیره مطرح می شود و وکلایی که ذی نفع هستند می توانند حضور داشته باشند و مطالب را در جلسات هیأت مدیره استماع نمایند و اگر رضایتی دارند ارائه نمایند. اما اینکه ما مشروح مذاکرات را منتشر کنیم یک امر کاملاً بدعت گذارانه و غیرمعمول است که بالقوه می تواند دارای تالی های فاسدی علیه خود وکلا، جامعه وکالت و کانون وکلا باشد. این وکیل دادگستری توضیح داد: به نظر من این یک رفتار حرفه ای محسوب نمی شود و به هیچ وجه به معنای فعالیت اعضای هیأت مدیره نیست. این گزارشات در حقیقت نمایش فعالیت است تا خود فعالیت. بنابراین عضو هیأت مدیره باید در آرامش کارش را انجام دهد و اخبار و اطلاعاتی که جنبه عمومی دارد که مخاطبینش جامعه یا وکلای دادگستری هستند در قالب مصاحبه های مطبوعاتی یا از طریق سایت کانون به استحضار وکلا و مردم برسد ولی در رابطه با حاصل مذاکرات کاملاً مخالف این موضوع هستم.

عسکری راد تأکید کرد: من به عنوان عضوی از جامعه وکالت از این موضوع ناراحت بودم و غیرعلنی کردن مذاکرات را درخواست کردم و خوشبختانه تأیید شد. به این خاطر که مسائلی مطرح می شود و بعضی از همکارانی که مدافع این موضوع هستند ، یا به عمق فاجعه اشرافی ندارند یا آن را سرسری می دانند .

طرح بعضی از موضوعات در جامعه ایجاد شائبه می کند و انتشارش مصلحت نیست. آنچه که وکلاباید بدانند و حق دارند بدانند اطلاع از برآیند تصمیمات، خود تصمیمات و اقتضائات و ضرورت هاست. اینکه چه کسی چه چیزی را گفت، جامعه وکالت را دچار ارزیابی و معیار سنجی پوپولیستی می کند و این غلط است و حتی مسیر تصمیم گیری هیأت مدیره را از تعادل و مصلحت اندیشی حرفه ای خارج می کند. 

هیأت مدیره دست حرفه ای های رسانه را باز بگذارد

سعید دهقان وکیل دادگستری در رابطه با بخشنامه کانون مرکز در خصوص انتشار اخبار هیأت مدیره کانون مرکز اظهار داشت: انتشار با برگزاری جلسات به صورت علنی متفاوت است. اساساً جلسات هیأت مدیره کانون به عنوان بخشی از یک نهاد مدنی باید علنی باشد و موارد غیرعلنی از قبل اعلام شود. پس طبق آئین نامه تماشاچی می توانند حضور داشته باشند و اگر محدودیت مکانی نباشد ممنوعیتی برای حضور دیگران نیست. اما در رابطه با انتشار باید گفت که انتشار یک جلسه، قواعد حرفه ای رسانه ای می خواهد. پس انتشار اساساً غیرقانونی نیست اما انتشاری که در حال حاضر صورت می گیرد غیرحرفه ای است.

وی افزود: اگر کسی مخالف انتشار غیرحرفه ای باشد من هم با وی موافقم. اما چیزی که الان واقع است انتشار غیرحرفه ای از سوی وکلایی است که کار حرفه ای رسانه نکرده اند. انتشار هر مجلس و مجمعی باید توسط اهالی حرفه ای رسانه صورت گیرد. این وکیل دادگستری گفت: اگر هیأت مدیره بخواهد این آفت را رفع کند باید رسانه هایی که در حوزه وکالت به کانون کمک می کنند را دعوت کند. اگر بخواهند رسمی تر باشد می توانند از اعضای روابط عمومی دعوت به عمل بیاورند که به طور معمول این افراد از بین کسانی معرفی می شوند که کار رسانه کرده اند. پس از کانال روابط عمومی کانون مستقیم در سایت کانون مرکز گذاشته شود و در اختیار رسانه ها قرار بگیرد. به نظر بنده این بهترین شیوه انتشار است. وی تأکید کرد: اساساً کسی که مخالف انتشار است استدلال موجهی ارائه نکرده است.

چون اساس انتشار مشکلی ندارد مشکل من با شیوه انتشار است که به صورت غیرحرفه ای می باشد. این روش که از خبرنگاران دعوت به عمل نمی آید قابل دفاع نیست، ما که دولتی نیستیم پس نباید به انتشار سخت گرفت.

وی افزود: به نظر من از آنجا که اخبار هیأت مدیره گزینشی است غیرحرفه ای می باشد. اگر اشخاص غیرحرفه ای در جلسه حضور داشته باشند دلیلی نمی بینند که اخبار را به صورت گزینشی کار کند چرا که وظیفه اهالی رسانه به طور شفاف انتشار اخبار است. اما در حال حاضر به جای اینکه از اشخاص حرفه ای دعوت به عمل بیاوند و نسبت به انتشار اخبار نگران نباشند، جلوی حرفه ای ها را می گیرند و در مقابل غیرحرفه ای ها حق حضور دارند و انتشار اخبار غیرحرفه ای، ناگزیر انتشار اخبار گزینشی است و وقتی اخبار گزینشی شد کلاً صورت مسأله را حذف می کنند!این وکیل جوان ادامه داد: مسأله باید درست حل شود نه اینکه صورت مسأله به کل پاک شود. عقلای حقوق و وکلای حرفه ای کانون اصولاً باید موافق این رویه باشند. فضای حاکم، سیاه و سفید است. تقریباً طرفداران رنگ خاکستری در هیأت مدیره حاکم بسیار کم اند و اعتدال حاکم نیست. یا افراط یا تفریط یا سیاه یا سفید، نه خاکستری نه اعتدال. اینها طرفدار ندارند. وی در پایان پیشنهاد داد: به جای انتقاد صرف از رویه حاکم، هیأت مدیره دست را باز بگذارد و حرفه ای های رسانه را دعوت نماید و انتشار حرفه ای مذاکرات هیأت مدیره را صدر دستور کار قرار دهد و برای این کار هم بهتر است از وکلای اهالی رسانه در کمیسیون روابط عمومی به شکل حرفه ای استفاده کند و مانع جریان آزاد اطلاعات نشود. اگر این راهکار را در پیش نگیرند انتقاد از انتشار غیرحرفه ای در واقع ملازمه دارد با بستن جریان آزاد اطلاعات و این یعنی حذف صورت مسأله.

کانون وکلای مرکز

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا