لایحه شوراهای حل اختلاف به کمیسیون حقوقی قضایی می رود

272

 رییس شوراهای حل اختلاف کشور گفت: لایحه شوراهای حل اختلاف پس از تصویب در کمیته فرعی مجلس به کمیسیون حقوقی قضایی می رود.

حجت الاسلام احمدی میانجی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی میزان دراین باره اظهارکرد: لایحه شوراهای حل اختلاف کشور هفته گذشته در کمیته فرعی بررسی شد و این هفته نیز  بررسی ادامه پیدا می کند.

وی اظهار امیدواری کرد که مواد لایحه در این کمیته به تصویب برسد و لایحه شوراهای حل اختلاف در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

احمدی میانجی درادامه اضافه کرد: در لایحه جدید، شوراها به یک و دو تقسیم شده است شوراهای حل اختلاف یک هم رای می دهند و هم صلح و سازش می کنند و در شوراهای حل اختلاف دو فقط صلح و سازش انجام می شود.

رییس شوراهای حل اختلاف کشور همچنین تصریح کرد: به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار شود.

آیین نامه اجرایی این ماده پنجم شهریور ماه ۱۳۸۱ منتشر و در مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اجرای آزمایشی این قانون به مدت ۵ سال توسط مجلس موافقت و در ۷ شهریور ماه ۸۷ با تائید شورای نگهبان در روزنامه رسمی منتشر شد.

براساس این گزارش چندی قبل کلیات لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده است.

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا