فرمهای پیشنهادی تحقیق و بررسی ابعاد و جنبه های مختلف دعاوی مدنی و کیفری گوناگون

221

باسمه تعالی

تعدادی از همکاران فرمهایی را که ملاحظه خواهید کرد ، به منظور تسهیل و تنظیم تحقیق و بررسی ابعاد و جنبه های مختلف دعاوی مدنی و کیفری گوناگون، تهیه کرده اند.
تنظیم فرمهای مشابه برای انواع دعاوی مفید و قابل توصیه است .

اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

برای دریافت فایل های زیر بر روی هر گزینه کلیک نمایید

الف

ب

پ

ت

اسکودا

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا