صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه ۵۴هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

33

شروع جلسه : ساعت ۱۵/۹

پایان جلسه : ساعت ۲۰/۱۳

غایبین : آقایان فرض پور- کریمی- جندقی- مالکی- شهبازی نیا- علیزاده طباطبایی

پس از تلاوت کلام اله مجید برخی اعضای محترم به شرح زیر نطق کردند :

نجفی توانا: از حضور همکاران محترم در مراسم ترحیم مرحوم دکتر کاظمی ممنونم.

احمدی لاکلایه: دو سال قبل فهرستی از وکلای مناسب برای وکلای تسخیری را به دادگاه های استان اطفال و انقلاب معرفی کرده بودیم که حدود ۱۵ نفر بودند در موارد لزومبه این افراد کار ارجاع می شد. اخیراً آقای عزیزمحمدی از من به خاطر اینکه وکیل تسخیری که انتخاب کرده بودند اعلام تمایل نکرد گله مند بودند خوب است فراخوان بدهیم و علاقمندان را به همکاری دعوت کنیم.

محمدنبی: کار کمیسیون تسخیری بسیار زیاد است روزانه حداقل ۵۰ وکیل معرفی می کنیم تعدادی هم از سوی خود دادگاه تعیین می شونداخیراً از وکلای تسخیری تقاضا می کنیم که گزارش کار خود را به ما ارائه دهند به وکلای زیر ۱۵ سال سابقه ارجاع می دهیم ولی از آن طرف دستگاه قضایی هیچ وجهی به این موضوع اختصاص نداده در حالی که قانون بودجه این مطلب را پیش بینی کرده است. کاش قضات محترم به مجموعه خودشان این مطلب را تذکر دهند….

کامیار:۵ جلسه قبل که تصمیم داشتم گزارش آماری از عملکرد هیأت مدیره را بیان کنم به تقاضای جناب امینی و رئیس تأمل کردم چون قرار شد مستقلاً  در دستور جلسه قرار گیرد ولی چون ۵ جلسه گذشته و در دستور قرار نگرفت لذا گزارش مختصری به عرض می رسانم کامیار: اولین جلسه هیأت مدیره باچهارروزتأخیردر ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ تشکیل شد وتا روزسی ام مهر ۹۳ که شش ماه ازفعالیت دوره ۲۸ هیأت مدیره می گذرد هیأت مدیره ۴۵ جلسه تشکیل داده است ومجموعا درطول ششماه اول در ۴۵ جلسه خود ۱۹۸ ساعت به گفت وگوپرداخته است که بطور متوسط زمان هر یک از جلسات ۴ ساعت و ۴۰ دقیقه بوده است. طولانی ترین جلسات هیأت مدیره در شش ماهه اول جلسه ۲۸ ام با ۵ ساعت و ۴۵ دقیقه زمان و جلسه ۱۸ با ۵ ساعت و ۴۰ دقیقه و کوتاهترین جلسات نیز جلسه ۴۴ ام با ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه و جلسه ۱۱ با ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه زمان بود. جلسات حسب معمول بجز دو جلسه که ساعت ۸ و ۸:۳۰ تشکیل شددرساعت ۹ برگزارمیگردد. درطول شش ماه اول ۷ جلسه راس ساعت مقرر وبدون تأخیرآغاز شد۳۵  جلسه باتأخیر و ۳ جلسه نیز به دلیل حصول حدنصاب لازم زودتر ازساعت مقرر تشکیل شد. حداکثر زمان تأخیر در آغاز جلسات ۲۵ دقیقه و میزان تأخیر در آغاز جلسات بطور متوسط ۱۲ دقیقه در هر جلسه بوده است میزان تأخیر در برگزاری ۲۲ جلسه اول بطور متوسط ۱۰ دقیقه در هر جلسه بوده است و برای ۲۳ جلسه بعدی ۱۴ دقیقه بوده است. در ۴۵ جلسه اول جمعا ۱۱۸ مصوبه به تصویب هیأت مدیره رسیده است که به دو گروه مصوبات دایمی و جاری قابل تقسیم است. مصوباتی که تا اتخاذ تصمیمی جایگزین یا اتخاذ تصمیم مغایر باید بطور دایم در کانون اجرا شود این مصوبات ۶۱ مورد بوده است و بقیه ۵۷ مصوبه جزء مصوبات جاری است که در مدت زمان معین اجرا و سپس مختومه می شوند. از جمله ۵۷ مصوبه جاری تا امروز ۳۲ مصوبه اجرا و مختومه گردیده است و سه مصوبه با وجود انقضای زمان اجرا نشده است سایر مصوبات ۲۲ مورد است و در حال اجرا می باشد. میزان نظم اعضای هیأت مدیره در این جلسات نیز با آمار قابل ارزیابی است. تمامی غیبت ها موجه و به دلایل متعدد ازقبیل کسالت، درمان، سفرهای کاری، فوت بستگان و محاکمه همزمان بوده است. از میان اعضای اصلی و علی البدل آقایان حامدتوسلی ،کامیار  و دکتر نجفی توانا  منظم ترین اعضا بوده اند… ضمنا آقای حامد توسلی بدون هرگونه تأخیر در ورود یا تعجیل در خروج منظم ترین عضو هیأت مدیره بوده اند.

دیوسالار: آنچه در گزارش آماری راجع به غیبت ها آمده در مورد من درست است. این گزارش بیشتر جدول حضور و غیاب است و در گزارش آماری به مساعی و مصوبات کانون توجهی نشده است.

امینی: آمار اعلامی اشتباه نیست ولی برای غیبت ها معاذیری وجود دارد که خوب است مورد توجه قرار گیرد.

نجفی توانا: عدم حضور همکاران کیفیت مصوبات را تنزل می دهد باید احساس مسئولیت داشته باشیم و رأیی که به ما داده اند را احترام بگذاریم وقتی همه اعضا هستند جلسات پربار تر می شود. از دوستان خواهش می کنم در جلسات حاضر شوند.

سمامی: غیبت من در دو جلسه از روی ناچاری بوده است زیرا آزمون دکتری در خارج تهران داشتم.

سردارزاده: ۲ جلسه از غیبت های من به خاطر دادگاه بود و ۲ جلسه هم چون اول اعلام شد تعطیل خواهد بود برنامه سفر ریختم ولی بعداً جلسه را گذاشتند که غایب بودم.

محمدنبی: هیأت رئیسه غیر از روزهای جلسه همه روزه حتی روزهای پنج شنبه و جمعه هم درگیر امور کانون هستند.

آنگاه دستورجلسه قبل قرائت شد و سپس جلسه وارد دستور شد.

 دستور بند ۵ مطرح شد که مربوط به هزینه حسابرسی است.

نجفی توانا: از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری آقای دیلم صالحی معرفی شده است برای انجام امر حسابرسی چهار ساله کانون ایشان ابتدا ۳۵۰ میلیون ریال به عنوان دستمزد پیشنهاد که به ۳۰۰ میلیون ریال کاهش داد.

امینی: اجرای این حسابرسی لازم است باید نظم مالی کافی در کانون حاکم شود.

سردارزاده: هدف ما از این امر اصلاح امور است پس باید انجام شود.

نهایتاً با ۱۰ رأی موافق پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه حسابرسی چهارساله کانون تصویب شد.

آنگاه دستور بعدی (بند ۴) مطرح شد.

پیشنهاد شده که هزینه برگزاری همایش های اسکودا که هزینه های آن از سوی کانون ها به ویژه کانون مرکز تأمین می شود تحت قاعده ای خاص قرار گیرد و درصدی از آن تأمین و بقیه به عهده کانون میزبان باشد خیلی از تصمیمات لازم نیست در همایش سراسری گرفته شود بلکه هیأت اجرائی هم می تواند تصمیم بگیرد.

حامدتوسلی: برای تعیین سقف هزینه بهتر است درصد تعیین کنیم تا میزبان قناعت کند.

مصباح: سقف و درصد را توأمان بگذاریم.

نهایتاًتصویب شد به شرح زیر نظر کانون وکلای مرکز به اتحادیه اعلام شود.

پرداخت هزینههای برگزاری همایش های اسکودا توسط اتحادیه سراسری بر اساس درصدی از کل هزینه ها و حداکثر تا سقف معینی انجام شود و بقیه هزینه توسط کانون میزبان تأمین شود.

تعیین درصد و سقف هزینه به هیأت رئیسه کانون مرکز محول شد تا پس از تصویب آن، حتی مصوبه کانون مرکز جهت طرح به اسکودا اعلام شود.

آنگاه دستور بعدی مطرح شد.

ضرابی: در شرایط صدور پروانه کارآموزی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم شرط است ولی هیچ جا درمورد ضرورت این امر برای شرکت در آزمون چیزی نیامده است لذا طرحی با سه امضاء خودم دکتر امینی و دکتر کامیار تقدیم هیأت مدیره کردیم تا در این خصوص بررسی و اتخاذ تصمیم شود.

الان دانشجویان پسر با این تبعیض مواجهند که دو سال پس از پایان تحصیل به سربازی می روند و سپس در آزمون شرکت می کنند که طبعاً میزان آمادگی آن ها قابل قیاس با دختران که بلافاصله حق شرکت در آزمون دارند نمی باشد وجود ۳۰۰ مرد و ۳۲۰ نفر زن در مراسم تحلیف امسال نقطه قابل توجه بود این شکاف هر روز بیشتر خواهد شد که غیرمنطقی است. پس باید به پسران هم حق شرکت در آزمون را بدهیم و اگر قبول شدند صدور پروانه کارآموزی را مشروط به ارائه کارت نظام وظیفه کنیم.

امینی: در حق پسران ظلم می شود در عمل لیسانس را در سن ۲۳ سالگی می گیرند اگر دادن پروانه کارآموزی به پسر ۳۳ ساله زود است این امر برای دختران هم جایز نیست.

مصباح: تخلف از قانون مشکلاتی برای ما ایجاد می کند که برای حل آن باید هر روز پیشنهاد جدیدی بدهیم قانون اجازه وکالت به زیر ۳۵ سال را نمی دهد وکالت کار پر مسئولیتی است و دست جوان و کم تجربه نباید داد. چه زن باشد چه مرد و گذشته که چنین کردیم مجبور شدیم با وجودی که تحلیف هم برگزار شد اما پروانه وکالت را ندهیم تا از ۲۵ سالگی بگذرد و این به خاطر تخلفی بود که اول کردیم.

کامیار: قانونگذار هیچ جا سخن از ضرورت ارائه کارت پایان خدمت برای شرکت در آزمون نکرده است بلکه روشن بودن وضع نظام وظیفه را بیان کرده است که دلالت بر پایان خدمت ندارد به علاوه اگر صدور پروانه کارآموزی برای افراد زیر ۲۵ سال ممنوع باشد نباید برای خانم ها هم صادر شود در حالی که صادر می شود و این تبعیض است و البته ایرادی هم ندارد زیرا طبق قانون اجازه وکالت به افراد زیر ۲۵ سال داده نمی شود که با اجازه انجام کارآموزی متفاوت است.

سمامی: دغدغه های آقای مصباح را قبول دارم زمان صدور پروانه به مشکل می خوریم در مورد دادن پروانه نص قانون می گوید بالای ۲۵ سال ولی این شامل شرکت در آزمون نیست.

نجفی توانا: برگزاری آزمون برای دادن پروانه است با چه مجوزی این امر را می توانیم معلق کنیم.

سردارزاده: در دوران سربازی امکان مطالعه وجود ندارد اگر قبلش امتحان بدهند و بعد سربازی بروند خیلی بهتر است.

محمدنبی: با وجود صراحت قانون که می گوید به اشخاص زیر ۲۵ سال اجازه وکالت داده نمی شود امکان قبول این امر وجود ندارد.

رأی گیری و با ۵ رأی موافق مخالف، پیشنهاد رد شد.

دستور بعدی برگزاری جشن استقلال است که هیأت مدیره به اتفاق آرا برگزاری آن را در روز پنج شنبه هفتم اسفند ۹۳ تصویب کرد.

جلسه ساعت ۲۰/۱۳ پایان یافت.

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا