تخلفات وکیل از منظر قانون

lawyer-03

جایگاه و نقش موثر وکلادر فرآیند دادرسی منصفانه به منظور احقاق حق، پایان خصومت میان طرفین و کمک به کشف حقیقت در مرجع قضایی آن هم در چارچوب قوانین برای نیل به واقعیت بر هیچ کس پوشیده نیست. از آنجا که شهروندان عادی جامعه به تمامی قوانین و مقررات جاری و اصول و قواعد حقوقی و نکات جزئی و ظریف آن آشنایی و تسلط ندارند، بنابراین طبیعی است برای پیگیری مشکلات قانونی و حل اختلاف هایشان به وکلامراجعه نمایند. هرچند میزان رضایتمندی مردم از عملکرد وکلارابطه مستقیمی با رعایت اخلاق، امانتداری، شجاعت و تعهد حرفه ای آنان دارد اما در عمل ممکن است تخلف هایی از ناحیه آنان نسبت به موکلان شان سر بزند. در این نوشتار با استناد به قوانین و مقررات موجود این قبیل تخلفات و مجازات های مقرر برای آنها را به اختصار بیان خواهیم کرد:

    ۱- تحصیل پول، مال یا سندی بیش از حق وکالت قانونی: طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴، در صورتی که میان طرفین توافقی صورت نگرفته باشد، حق وکالت طبق تعرفه مقرر است. آخرین تعرفه مصوب از سوی قوه قضائیه مطابق آیین نامه در تعرفه حق وکالت و هزینه سفر وکلاو… مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ است. در صورتی که وکیل بیش از این میزان، پول یا مالی از موکل دریافت نماید، طبق بند ۳ ماده ۸۰ آیین نامه قانون فوق به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می شود.

    ۲- ارائه نکردن رسید به موکل در قبال پول ها یا اسناد دریافتی: وکیل مکلف است پس از دریافت اسناد و مدارک موکل یا دریافت پولی از وی بابت حق وکالت یا هزینه دادرسی یا نظایر آن، رسید آن را ارائه نماید. در صورت خودداری وی از این وظیفه، طبق بند ۲ ماده ۷۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلامرتکب تخلف شده است.

    ۳- اطلاع ندادن استعفا به موکل یا اطلاع در زمانی که فرصت کافی برای تعیین وکیل دیگر نباشد: طبق بند ۵ ماده ۸۰ آیین نامه فوق، چنین موضوعی تخلف است و مجازات انتظامی درجه ۴ برایش پیش بینی شده است.

    ۴- اگر وکیل با توسل به وسایل فریبنده از قبیل تبلیغات دروغین، ارائه اسناد غیرواقعی و به کارگیری شیوه های متقلبانه، شخصی را مجاب به اعطای وکالت نماید، طبق بند ۳ ماده فوق متخلف محسوب می شود.

    ۵- آگاه نکردن موکل به منظور پرداخت هزینه های قانونی یا اقدام خاصی که توسط دادگاه ضروری تشخیص داده شده است، طبق بند ۶ ماده فوق مشمول مجازات انتظامی درجه ۴ است.

    ۶- افشای اسرار موکل: چنانچه وکیل به واسطه وکالت برای موکل خود از اسرار او مطلع شده و آن را فاش کند، تخلف کرده و طبق بند ۲ ماده ۸۱ آیین نامه فوق مجازات خواهد شد.

    ۷- تحویل ندادن یک نسخه از وکالتنامه یا سایر اوراق مربوط به موکل: طبق ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، این عمل تخلف بوده و مشمول تعقیب انتظامی است.

    ۸- فریب دادن موکل و امیدوار کردن واهی او یا انجام هرگونه تهدید، تطمیع و اعمال زور علیه موکل طبق قانون وکالت و مقررات مربوط به آن نوعی تخلف به شمار می رود.

    ۹- تبانی با طرف دعوا و خیانت نسبت به موکل نیز یکی دیگر از تخلف های انتظامی وکلانسبت به موکلان خود است که طبق بند ۳ ماده ۸۲ آیین نامه فوق قابل تعقیب است.

    ۱۰- ضعف اطلاعات علمی وکیل یا اقدام یا اقرار علیه موکل که موجب تضییع حقوق وی شود، مورد دیگری است که به عنوان تخلف برای وکلاشناخته می شود.

    ۱۱- در صورت قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوع طبق بند ۲ ماده ۸۲ آیین نامه مزبور وکیل، متخلف شناخته شده و مجازات می شود.

 روزنامه ایران – ۲۳/۱۱/۹۳، صفحه حقوقی

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا