دستور هفتاد و سومین جلسه هیأت مدیره دوره ۲۸

da

روز یکشنبه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ ساعت ۹ صبح

 

۱-     بررسی نحوه همکاری با دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

۲-     در خصوص نامه شماره ۱۱۵۱ – ۲۱/۱۱/۱۳۹۳ اتحادیه سراسری

۳-     پرونده مربوط به آقای غلامرضا ابوئی

۴-     کمیسیون انتشارات

۵-     پرونده های انتقال

۶-      پرونده های صدور

کانون وکلای مرکز

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا