دستورهفتاد وچهارمین جلسه هیأت مدیره دوره ۲۸

da

روزسه شنبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ ساعت ۹ صبح

۱- دیدار نوروزی

۲- تجلیل از وکلای معمر

۳- تعیین تکلیف پروانه در خصوص وکلای بازنشسته

۴- پرونده خانم نظافت دوغشکی

۵- پرونده های صدور

۶- پرونده های انتقال

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا