محمود اخوندی

874877_347

دکتر محمود اخوندی را شاید اکثر دانشجویان حقوق بشناسند. یکی از بزرگترین صفات این انسان بزرگوار و استاد محبوب در اخلاق متواضعانه وی است. البته نام آیین دادرسی کیفری که برده می شود نام این استاد در صدر قرار می گیرد و سایر اساتید حقوق کیفری بعد از ایشان قرار می گیرند.وی در مقدمه کتاب خود می نویسد: “در میهن عزیزما، قوانین کیفرى وضع مشخص و معینى ندارند. در انشاى قوانین کیفرى جهات علمى و فنى کمتر مورد توجه قرار مى گیرد. در حالى که مى دانیم در دنیاى پرتحرک امروزى حقوق جزا یک علم تحقیقى است و براى مطالعات خود روش و منطق ویژه اى دارد”

بنابراین وی با نوشته خود ما را بدین نکته رهنمون می کند که در آیین دادرسی کیفری هنوز به صورت شایسته کار نشده است. چرا که دلیل ایجاد آیین دادرسی کیفری گذشته از تعقیب مجرمان و سزادهی آنها حرکت در مسیر دادرسی منصفانه است. امری که ما را با تضمین حقوق افراد همراه می کند و در نهایت باعث خواهد شد که حاکمیت قانون به نحو کامل مجرا گردد. البته درست است که توسن سرکش قدرت باید از مجرایی به نام قانون عبور داده شود و در چارچوب تعیین شده ای قرار دهد اما باید دقت داشت در پرتو تضمین حقوق افراد  حقوق افراد بشر به مقصد اصلی که سعادت و برقرای عدالت است برسد.

 

به هر حال در مورد دکتر محمود آخوندى و سابقه ای از زندگی وی باید گفت که آخوندی، حقوقدان و حقوق پژوه متولد ،۱۳۱۲ اهر دکتراى حقوق جزا از دانشگاه حقوق نوشاتل سوئیس. است

وی همچنین  نزد اساتیدى چون دکتر سیدحسن امامى، عبدالحسین على آبادى، دکتر ستوده، دکتر صفدرى، قاسم زاده و متین دفترىشاگردى و تلمذ نموده است.

 ویاولین پرفسور حقوقى ایران بوده و عضو هیأت علمى دانشگاه هاوایى معاون آموزشى دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى (ملى سابق) )  ومسؤول پارلمانى دادگسترى تهران (در سالهاى گذشته) رئیس دادگاه جنحه (در سالهاى گذشته) رئیس دادگاه استان تهران (در سالیان گذشته) رئیس دادگاه جنایى (در سالیان گذشته) استاد حقوق دانشگاه هاى تهران، شهید بهشتى و قم بوده است. مهمترین اثر تألیفى او کتاب آیین دادرسى کیفرى است که در ده جلد منتشر شده است.

دکتر آخوندى در بیست و سوم اسفند ماه سال ۱۳۱۲ در شهرستان اهر دیده به جهان گشود. وى هنوز پنج ساله نشده بود که پدرش دارفانى را وداع گفت و مادرش که یک زن تحصیلکرده در زمینه علوم دینى بود عهده دار تربیت وى شد. البته مادرش سالها بعد و زمانى که محمودآخوندى ۳۷ سال داشت، در سال ۱۳۴۹ درگذشت. دکتر آخوندى تحصیلات ابتدایى خود را در شهرستان اهر آغاز کرد و براى آموزش دوره متوسطه ۶ساله به تبریز رفت. بعد در رشته حقوق قضایى وارد دانشگاه تهران شد و پس از اخذ لیسانس قضایى راهى کشور سوئیس شهر نوشاتل شد. ایشان در رشته حقوق جزا پایان نامه دکتراى خود را با فرانسوا کلر گذراند که پایان نامه اش در باره حقوق جزاى اسلامى و تأثیر آن در حقوق جزاى ایران در سال ۱۳۴۰بود.

دکتر آخوندى از معدود حقوقدانانى است که تلاش بسیارى براى احقاق حقوق حقه مردم ایران از طریق فرهنگ و علم کرده اند.

خلاصه زندگی:

محمود آخوندى حقوقدان و حقوق پژوه متولد ،۱۳۱۲ اهر
دکتراى حقوق جزا از دانشگاه حقوق نوشاتل سوئیس
شاگردى و تلمذ نزد اساتیدى چون دکتر سیدحسن امامى، عبدالحسین على آبادى، دکتر ستوده، دکتر صفدرى، قاسم زاده و متین دفترى
اولین پرفسور حقوقى ایران
عضویت در هیأت علمى دانشگاه هاوایى
معاون آموزشى دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى
مسؤول پارلمانى دادگسترى تهران (در سالهاى گذشته
رئیس دادگاه جنحه
رئیس دادگاه استان تهران در سالیان گذشته
رئیس دادگاه جنایى در سالیان گذشته
استاد حقوق دانشگاههاى تهران، شهید بهشتى و…
مهمترین اثر تألیفى او کتاب آیین دادرسى کیفرى است که در ده جلد منتشر شده است.

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا