دکتر ضیاء الدین نقابت

images

شادروان دکتر سید ضیاءالدین نقابت اولین شخصی است که برای وی از جانب کانون وکلای دادگستری مرکز به طور رسمی پروانه وکالت صادر شده است. شماره پروانه وکالت دکتر نقابت ۱ است. پروانه وکالت نامبرده برای خلجستان یکی از بخش های شهرستان قم صادر شده بوده است.

وی در سال ۱۲۸۲ شمسی در اهواز تولد یافت. پدرش میرزا داودخان که شغل منبرى داشت ، فرزندش را براى علوم قدیمه به حوزه هاى علمیه فرستاد و وی مقدماتى از فقه و اصول را فراگرفت و سپس وارد مدرسه حقوق شد.
پس از اخذ درجه علمى به خدمت قضا پرداخت و مدتى بازپرس و دادیار مشهد بود. بعد به ریاست دادگاه بیرجند منصوب شد و از آنجا به ریاست دادگسترى قوچان انتخاب گردید. پس از چندى به وزارت دارایى رفت و ریاست دیوان محاکمات دارایى را به عهده گرفت. پس از مدت کوتاهى که ریاست دادگاه جنحه تهران را بر عهده داشت به ریاست دادگسترى خوزستان منصوب گردید و پس از آن به وکالت دادگستری روی آورد.

چون جوان و جویاى نام بود، بسیار مورد توجه قرار گرفت و توانست داوطلب نمایندگى مجلس شده و در دوره دهم نماینده مجلس شورای ملی گردد. نقابت در ادوار بعدى یعنى دوره هاى ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ نماینده خرمشهر و از نمایندگان سرشناس و معروف مجلس شورای ملی بود. . پس از پایان مجلس چهاردهم نقابت از نمایندگی مجلس کناره گرفت و بیشتر وقت خود را صرف حرفه وکالت دادگستری نمود. شادروان نقابت در دوره هجدهم بار دیگر نماینده خرمشهر و آبادان در مجلس شورای ملی شد.
ایشان کتابی تحت عنوان «مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا» تالیف پروفسور گارو در سه جلد ترجمه نموده و همچنین از وی مقالات متعدد در مجله کانون وکلا به چاپ رسیده است.
دکتر نقابت با کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری مرکز نیز همکاری مستمر داشته است، به همین روی پس از درگذشت وی، در اولین مراسم تحلیف کارآموزان وکالت، به احترام شادروان دکتر نقابت که در امر اختبار کارآموزان آن دوره سعی و اهتمام تمام به خرج داده بود، یک دقیقه سکوت اعلام گردید.
مرحوم ضیاءالدین نقابت در سال ۱۳۵۱ در هنگام رانندگی در مسیر بازگشت از چالوس به تهران گرفتار بهمن شد و اتومبیل وی در زیر بهمن سنگینی مدفون گردید. با این که خانوادهاش نیز به همراه وی در اتومبیل بودند ولى او وحشت کرد و در دم جان سپرد ولى خانواده وی نجات یافتند.
کتابخانه شادروان استاد نقابت مشتمل بر ۸۲۲ جلد بنا بر وصیت آن مرحوم توسط وراث وی به کتابخانه کانون وکلای دادگستری مرکز اهدا شده است.
یاد و خاطره اولین وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز گرامی باد.

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا