تصویب ابتدایی (شیوه نامه برگزاری اختبار) وکالت دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز در کمیسیون های مشترک کارآموزی + متن مصوب

تصویب ابتدایی (شیوه نامه برگزاری اختبار) وکالت دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز در کمیسیون های مشترک کارآموزی + متن مصوب

    نظر به تصویب ابتدایی (شیوه نامه برگزاری اختبار) وکالت دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز در کمیسیون های مشترک کارآموزی ...

متن کامل »

رای شماره ۱۹۰۹ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری ، موضوع ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی

رای شماره ۱۹۰۹ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری ، موضوع ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی

نظر به این که قبلاً هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۷۳۶ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۷ حکم به ابطال بخشنامه شماره ...

متن کامل »

مشخصات حرفه‌ای وکیل موفق

مشخصات حرفه‌ای وکیل موفق

فردی که وکالت رابه‌عنوان شغل وحرفه خود برمی‌گزینددروهله نخست لازم است تحت تعلیمات ویژه‌ای قرار گیردوبه درستی ارشاد شود.این تعلیمات ...

متن کامل »
رفتن به بالا