/استقلال قضایی؛ اصلی پذیرفته‌شده در نظام‌های سیاسی/ کشاورز: قوه قضاییه نباید به فشارهای احتمالی بها دهد

/استقلال قضایی؛ اصلی پذیرفته‌شده در نظام‌های سیاسی/  کشاورز: قوه قضاییه نباید به فشارهای احتمالی بها دهد

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: شعار «اعدام باید گردد»، «نابود باید گردد»، «محبوس باید گردد» و ...

متن کامل »

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه های ۸۰ – ۸۱ – ۸۲ – ۸۳ – ۸۴ و ۸۵ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به تاریخ های ۱۹/۱۲/۹۳ ، ۲۴/۱۲/۹۳ ، ۱۶/۰۱/۹۴ ، ۱۸/۰۱/۹۴ ، ۲۳/۰۱/۹۴ و ۲۵/۰۱/۹۴

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه های ۸۰ – ۸۱ – ۸۲ – ۸۳ – ۸۴ و ۸۵ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به تاریخ های ۱۹/۱۲/۹۳ ، ۲۴/۱۲/۹۳ ، ۱۶/۰۱/۹۴ ، ۱۸/۰۱/۹۴ ، ۲۳/۰۱/۹۴ و ۲۵/۰۱/۹۴

شروع جلسه : ساعت ۹/۳۵         پایان جلسه : ساعت ۱۳/۴۰ غایبین : آقایاننجفی توانا-مصباح- کاکاافشار-کریمی- خانم ضرابی (سفر زیارتی) جلسه ...

متن کامل »
رفتن به بالا